Waarom technisch innoveren in de zorg?

De demografische ommekeer is in volle gang: de babyboomers naderen hun pensioen, mensen bereiken een hogere leeftijd, er zijn meer eenpersoonshuishoudens, de etnische en culturele diversiteit wordt groter.

Gelijktijdig is er het proces van ‘down-aging’: ouderen zijn ‘jonger’ en assertiever, vooral als het gaat om hun persoonlijke leefstijl en om de inrichting van hun woning en woonomgeving.

Hiermee staat de zorgsector voor een stevige opgave: de vraag naar zorg neemt toe en er wordt méér kwaliteit gevraagd. Maar het arbeidsaanbod blijft achter. Het wordt moeilijker om met goed personeel de juiste zorg te bieden.

Daarom is een innovatief klimaat in de zorg van essentieel belang. Want slimme innovaties kunnen:
  • werkprocessen verbeteren,
  • de samenwerking in de zorgketen bevorderen,
  • de zorgsector als werkterrein aantrekkelijker maken.